0,3490 zł
2,65% 0,0090 zł
Medapp SA (MDA)

Informacje o spółce - MEDAPP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka specjalizuje się w obszarze innowacyjnych rozwiązań mobilnych dla branży medycznej, zajmując się aplikacjami mHealth.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Armii Krajowej 25
Kod: 30-150
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 533306117
Fax:
Internet: www.medapp.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: MedApp Spółka Akcyjna
Prezes: Odrakiewicz David
Sektor: reklama i marketing
EKD: działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Liczba akcji: 250 132 454
Zatrudnienie:
  • 24 (2023r.) - spółka
  • 1 (2015r.) - grupa
Audytor: KPW Audytor sp. z o.o.
NIP: 7010264750
KRS: 0000365157
EKD: 61,20
Ticker GPW: MDA
ISIN: PLYLWHT00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 87 296 226,446 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 250 132 454 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 129 599 250
Liczba głosów na WZA: 250 132 454 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,81%
Kapitał akcyjny: 25 013 245,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 129 599 250
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,81%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 48,19%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Doktor Guzik Fundacja Rodzinna w organizacji 129 599 250 (51,81%) 129 599 250 (51,81%) 2024-03-26 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria I 2 971 514
0,10 250 132 454
25 013 245,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-23
podwyższenie kapitału seria E i F 2 871 264
0,10 250 032 204
25 003 220,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-07-08
podwyższenie kapitału seria E i F 7 970 000
0,10 247 160 943
24 716 094,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-01
podwyższenie kapitału seria G 2 001 583
0,10 239 090 943
23 909 094,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-23
podwyższenie kapitału seria E i F 98 589 360
0,10 237 089 360
23 708 936,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 13 000 000
0,10 138 500 000
13 850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-31
podwyższenie kapitału seria E 24 500 000
0,10 125 500 000
12 550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-27
seria A - akcje założycielskie 2010-06-18 1 000 000
0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-26
seria B - subskrypcja prywatna 2011-05-30 32 000 000
3 200 000,00
0,10 0,10 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-11
seria C - subskrypcja prywatna 2011-05-30 8 000 000
800 000,00
0,10 0,10 41 000 000
4 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-28
seria D - subskrypcja prywatna 2015-06-30 60 000 000
6 000 000,00
0,10 0,10 101 000 000
10 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-16
połączenie z Medapp sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-10-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-02
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2015-10-21 50 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Yellow Hat SA na MedApp SA 2015-10-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-02
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2017-06-30 100 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:10 uchylony 2017-06-30
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2019-10-07 2 001 583
1 341 060,61
0,10 0,67
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H 2020-06-08 29 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-06-29 -3
0,10 247 160 940
24 716 094,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-30
seria I - program motywacyjny za warranty serii C 2022-06-29 10 000 000
1 000 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Odrakiewicz David Prezes Zarządu 2023-10-04 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wasielewski Błażej Przewodniczący RN 2018-07-16 SUNDRAGO - Członek RN
Rytter Ewelina Członek RN 2018-10-31 -
Kubiak Włodzimierz Członek RN 2020-01-15 -
Knapik Michał Członek RN 2023-04-03 -
Grobelna Malwina Członek RN 2023-07-27 -