0,9520 zł
1,06% 0,0100 zł
Medapp SA (MDA)

Informacje o spółce - MEDAPP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka specjalizuje się w obszarze innowacyjnych rozwiązań mobilnych dla branży medycznej, zajmując się aplikacjami mHealth.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Armii Krajowej 25
Kod: 30-150
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 533306117
Fax: biuro@medapp.p
Internet: www.medapp.pl
Email: biuro@medapp.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: MedApp SA
Prezes: Mędrala Krzysztof
Sektor: reklama i marketing
EKD: działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Liczba akcji: 247 160 940
Zatrudnienie:
  • 17 (2020r.) - spółka
  • 1 (2015r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7010264750
KRS: 0000365157
EKD: 61,20
Ticker GPW: MDA
ISIN: PLYLWHT00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 235 297 214,88 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 247 160 940 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 137 139 556
Liczba głosów na WZA: 247 160 940 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,50%
Kapitał akcyjny: 24 716 094,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 137 139 556
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,50%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 44,50%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Amida Capital sp. z o.o. SKA 96 456 352 (39,03%) 96 456 352 (39,03%) 2019-12-30 PGV,
Omegia SA 22 183 204 (8,98%) 22 183 204 (8,98%) 2019-06-19 PGV,
Blue Ring sp. z o.o. 18 500 000 (7,49%) 18 500 000 (7,49%) 2019-12-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria E i F 98 589 360
0,10 237 089 360
23 708 936,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-12-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 13 000 000
0,10 138 500 000
13 850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-31
podwyższenie kapitału seria E 24 500 000
0,10 125 500 000
12 550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-27
podwyższenie kapitału seria G 2 001 583
0,10 239 090 943
23 909 094,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-23
podwyższenie kapitału seria E i F 7 970 000
0,10 247 160 943
24 716 094,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-01
seria A - akcje założycielskie 2010-06-18 1 000 000
0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-26
seria C - subskrypcja prywatna 2011-05-30 8 000 000
800 000,00
0,10 0,10 41 000 000
4 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-28
seria B - subskrypcja prywatna 2011-05-30 32 000 000
3 200 000,00
0,10 0,10 33 000 000
3 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-11
seria D - subskrypcja prywatna 2015-06-30 60 000 000
6 000 000,00
0,10 0,10 101 000 000
10 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-16
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2015-10-21 50 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Medapp sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-10-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-02
zmiana firmy z Yellow Hat SA na MedApp SA 2015-10-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-02
seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2017-06-30 100 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:10 uchylony 2017-06-30
0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2019-10-07 2 001 583
1 341 060,61
0,10 0,67
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H 2020-06-08 29 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-06-29 -3
0,10 247 160 940
24 716 094,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mędrala Krzysztof Prezes Zarządu 2019-12-20 EUROPA - Wiceprezes Zarządu
- Członek RN
COMPERIA - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jerzy, Rafał Maria Członek RN 2014-07-02 MOST_ZAB - Członek RN
Guzik Wiktoria Członek RN 2016-06-30 -
Wasilewski Błażej Członek RN 2018-07-16 SUNDRAGO - Członek RN
Rytter Ewelina Członek RN 2018-10-31 PGFGROUP - Członek RN
Wrona Grzegorz Członek RN 2018-10-31 -
Kubiak Włodzimierz Członek RN 2020-01-15 -
Badzioch Bogusław Andrzej Członek RN 2021-06-29 -