pb.pl
0,9800 zł
-6,67% -0,0700 zł
Medapp SA (MDA)

Wyniki finansowe - MEDAPP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 I Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 354 147 37 1
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -392 -141 1 080 -286
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -437 -192 963 -586
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -601 -125 963 -586
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) -392 -141 1 080 -286
Aktywa (tys. zł) 1 009 746 6 753 6 446
Kapitał własny (tys. zł)* -802 -926 5 899 5 313
Liczba akcji (tys. szt.) 41 000,000 41 000,000 41 000,000 101 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,015 -0,003 0,023 -0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,020 -0,023 0,144 0,053
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej