0,3490 zł
2,65% 0,0090 zł
Medapp SA (MDA)

Wyniki finansowe - MEDAPP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 819 1 858 565 1 495
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 342 101 -998 -530
Zysk (strata) brutto (tys.) 336 -52 -999 -522
Zysk (strata) netto (tys.)* 319 -50 -984 -532
Amortyzacja (tys.) 0 0 400 411
EBITDA (tys.) 342 101 -598 -119
Aktywa (tys.) 33 231 33 396 34 172 34 717
Kapitał własny (tys.)* 25 694 27 508 26 756 26 033
Liczba akcji (tys. szt.) 250 132,454 250 132,454 250 132,454 250 132,454
Zysk na akcję (zł) 0,001 0,000 -0,004 -0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,103 0,110 0,107 0,104
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej