0,6380 zł
-0,31% -0,0020 zł
Varsav Game Studios SA (VAR)

Informacje o spółce - VARSAV

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działa w obszarze wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR), realizując własne gry i aplikacje oraz współpracując z zewnętrznymi zespołami deweloperskimi. Dodatkowo świadczy usługi doradcze dla spółek technologicznych oraz tworzy zaplecze technologiczno–biznesowe dla projektów.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jerozolimskie 123A
Kod: 02-017
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 1004629
Fax: +48 22 1004608
Internet: www.varsav.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
OVIDWORKS 1 356 177 12,64%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Varsav Game Studios SA
Prezes: Rosiński Łukasz
Sektor: gry
EKD: działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Liczba akcji: 20 049 999
Zatrudnienie:
  • 14 (2022r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Biuro Biegłych Rewidentów Eko-Bilans sp. z o.o.
NIP: 5213597881
KRS: 0000381296
EKD: 58,21
Ticker GPW: VAR
ISIN: PLYORIM00019

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 12 791 899,362 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 20 049 999 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 500 000
Liczba głosów na WZA: 20 049 999 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,39%
Kapitał akcyjny: 2 004 999,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 500 000
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,39%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 57,61%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Varsav SA 8 500 000 (42,39%) 8 500 000 (42,39%) 2022-04-13 CTC,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 500 000
0,10 20 049 999
2 004 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-21
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 470 000
0,10 19 549 999
1 954 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-17
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 280 000
0,10 19 079 999
1 907 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-12-10
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 650 000
0,10 18 799 999
1 879 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-11
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 100 000
0,10 18 149 999
1 814 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-10-01
seria A - akcje założycielskie 2010-11-02 2 699 800
269 980,00
0,10 0,10 2 699 800
269 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-18
seria B podział akcji serii A na serie A - 2095200 i B 2011-08-22 604 800
0,10 2 700 000
270 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-19
seria C - subskrypcja prywatna 2011-08-22 700 000
70 000,00
0,10 0,10 3 400 000
340 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-19
seria D - subskrypcja prywatna 2011-08-22 770 000
500 500,00
0,10 0,65 4 170 000
417 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-19
zmiana firmy z Your Image SA na Telma Communications SA 2015-10-21

KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2015-10-21 2 072 860
290 200,40
0,10 0,14
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - aport: 100% udziałów w Telma Agency Communications sp. z o.o. 2015-10-21 46 428 000
6 499 920,00
0,10 0,14
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - aport: 2533 udziałów w EveryFlow sp. z o.o. 2015-12-23 10 000 000
5 000 000,00
0,10 0,50
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2016-08-11 571 428
199 999,80
0,10 0,35 15 049 999
1 504 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-26
seria E - Varsav SA 2016-08-11 10 308 571
3 607 999,85
0,10 0,35 14 478 571
1 447 857,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-26
zmiana firmy z Your Image SA na Varsav VR SA 2016-08-11

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-14
seria G - subskrypcja prywatna 2017-03-01 3 000 000
3 750 000,00
0,10 1,25 18 049 999
1 804 999,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-24
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2018-06-28 2 000 000
4 000 000,00
0,10 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Varsav VR SA na Varsav Game Studios SA 2018-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-21
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2018-06-28 2 000 000
4 000 000,00
0,10 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Rosiński Łukasz Prezes Zarządu 2020-04-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Babieno Piotr Członek RN 2016-08-11 BLOOBER - Prezes Zarządu
Kramer Magdalena Członek RN 2018-05-07 KOOL2PLA - Przewodniczący RN
QUBICGMS - Członek RN
Pazdur Wojciech Członek RN 2018-10-18 FARM51 - Wiceprezes Zarządu
Sierżęga Aleksander Członek RN 2020-04-14 NGGAMES - Prezes Zarządu
Pieczykolan Jakub Członek RN 2021-01-21 QUBICGMS - Prezes Zarządu