0,6380 zł
0,00% 0,0000 zł
Varsav Game Studios SA (VAR)

Wyniki finansowe - VARSAV

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 222 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 -704 -621 -1 329
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 -242 -1 062 -1 582
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 -291 -1 054 -1 542
Amortyzacja (tys.) 0 179 179 292
EBITDA (tys.) 0 -525 -442 -1 037
Aktywa (tys.) 6 775 6 300 5 347 7 631
Kapitał własny (tys.)* 6 250 5 815 4 961 7 220
Liczba akcji (tys. szt.) 18 049,999 18 049,999 18 049,999 20 049,999
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,016 -0,058 -0,077
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,346 0,322 0,275 0,360
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej