pb.pl

Informacje o spółce - PULAWY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach: produktów nawozowych oraz produktów nienawozowych (głównie chemikaliów). Ofertę produktową firmy stanowią chemikalia (melamina i kaprolaktam); jednoskładnikowe nawozy azotowe (RSM, saletra amonowa magnezowana, siarczan amonu, mocznik); związki nadtlenowe (nadtlenek wodoru);gazy techniczne (ciekły azot, sprężony wodór, ciekły dwutlenek węgla). ZAP jest jednym w Polsce, a trzecim producentem melaminy na świecie. Jest też wiodącym polskim producentem kaprolaktamu i nawozów azotowych, saletry i mocznika. Połowa produkcji jest eksportowana.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
Kod: 24-110
Miejscowość: Puławy
Kraj: Polska
Telefon: +48 81 8863431
Fax: +48 81 5652856
Internet: pulawy.grupaazoty.com
Email: biuro@pulawy.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Puławy SA
Prezes: Hryniewicz Tomasz
Sektor: chemia podstawowa
EKD: produkcja nawozów i związków azotowych
Liczba akcji: 19 115 000
Zatrudnienie:
  • 3 543 (2019r.) - spółka
  • 4 677 (2019r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7160001822
KRS: 0000011737
EKD: 2015Z
Ticker GPW: ZAP
ISIN: PLZAPUL00057

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 808 279 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 19 115 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 345 735
Liczba głosów na WZA: 19 115 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,97%
Kapitał akcyjny: 191 150 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 345 735
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,97%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 4,03%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Grupa Azoty SA 18 345 735 (95,97%) 18 345 735 (95,97%) 2013-04-11 PCE,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-03-24 13 600 000
136 000 000,00
10,00 10,00 13 600 000
136 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-31
1992-09-01
2005-11-22
seria B - subskrypcja publiczna 2005-04-07 5 515 000
297 810 000,00
10,00 54,00 19 115 000
191 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-05-31
2005-11-03
2005-11-22
zmiana firmy z Zakłady Azotowe Puławy SA na Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA 2013-03-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-07-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,45 zł
2020-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,45 zł
2019-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,76 zł
2019-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,76 zł
2018-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,46 zł
2018-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,46 zł
2017-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,58 zł
2017-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,58 zł
2016-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,50 zł
2016-05-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,50 zł
2015-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,03 zł
2015-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,03 zł
2014-01-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,38 zł
2014-01-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,38 zł
2013-01-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,40 zł
2012-12-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,40 zł
2012-02-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,66 zł
2012-01-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,66 zł
2011-02-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2011-01-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2010-03-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,07 zł
2010-02-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,08 zł
2010-02-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,07 zł
2010-02-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,08 zł
2008-12-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,30 zł
2008-12-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,30 zł
2007-12-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2007-12-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,70 zł
2007-01-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2006-11-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Hryniewicz Tomasz Prezes Zarządu 2020-04-24 AZOTY - Wiceprezes Zarządu
Janiszek Jacek Wiceprezes Zarządu 2020-05-04 -
Lesiński Adam Wiceprezes Zarządu 2021-06-01 -
Skwarek Andrzej Członek Zarządu 2019-04-16 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Nieścior Jacek Przewodniczący RN 2016-11-03 -
Majcher Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2020-07-01 -
Kowalik Agnieszka Sekretarz RN 2020-06-23 -
Śliwa Piotr Członek RN 2020-06-23 -
Regulski Piotr Członek RN 2021-05-14 -
Marzec Maciej Członek RN 2020-07-01 -