24,8000 zł
-1,59% -0,4000 zł
Grupa Azoty SA (ATT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - GRUPAAZOTY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa to jeden z kluczowych koncernów branży nawozowo-chemicznej w Europie. W jej skład wchodzą m.in.: zakłady z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna Kożle. Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8
Kod: 33-101
Miejscowość: Tarnów
Kraj: Polska
Telefon: +48 14 6373737
Fax: +48 14 6330718
Internet: www.grupaazoty.com
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
PULAWY 18 345 735 95,97%
POLICE 78 051 500 62,85%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Grupa Azoty SA
Prezes: Hinc Tomasz
Sektor: chemia podstawowa
EKD: produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
Liczba akcji: 99 195 484
Zatrudnienie:
  • 2 136 (2022r.) - spółka
  • 15 865 (2022r.) - grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp. k.
NIP: 8730006829
KRS: 0000075450
EKD: 2015Z
Ticker GPW: ATT
ISIN: PLZATRM00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 442 192 816,08 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 99 195 484 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67 025 150
Liczba głosów na WZA: 99 195 484 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,53%
Kapitał akcyjny: 495 977 420,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67 025 150
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,53%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 32,47%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 32 734 509 (32,99%) 32 734 509 (32,99%) 2013-04-23 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, KGH, TPE, LTS, PKO, PZU, PGN, GPW, RCW, OPI, JSW, PCE, BDZ, PHN, ARP_C, ENA, PGE, PKN,
Rainbee Holdings Ltd. 9 820 352 (9,89%) 9 820 352 (9,89%) 2014-10-31 -
Opansa Enterprises Ltd. 9 430 000 (9,50%) 9 430 000 (9,50%) 2017-08-24 -
TFI PZU SA portfele 8 530 189 (8,59%) 8 530 189 (8,59%) 2018-06-30 ARM, VOX, ATA, KDM, IZB, STX, EMC,
NN OFE portfele, NWZ 6 510 100 (6,56%) 6 510 100 (6,56%) 2019-11-21 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ECH, RWL, ART, CMR, AGO, PWX, FTE, DCR, MBR, DVL, KTY, ATG, CAV, MNC, IZB, PZU, GEA, ALR, OPL, MIL, APR, TPE, SKA, CAR, NWG, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, LVC, SNK, MPH, FRO, BFT, MON, ABE, TIM, SPL, RVU, BBD, LTX, KRU, TRN, PEP, 11B, QRS, AMC, RBW, CCC, BDX, TOR, ACP, MCR, ERB, MLS, PKN, SLV, DAT, ACG, 1AT, MOC, ICE, OND, HUG, PCF, CTX, SWG, CMP,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-02-21 2 400 000
120 000 000,00
50,00 50,00 2 400 000
120 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-26
1991-03-01
2008-08-07
split 1:10 2008-02-25
5,00 24 000 000
120 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-04
seria B - subskrypcja publiczna 2008-02-25 15 116 421
296 281 851,60
5,00 19,60 39 116 421
195 582 105,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-05-26
2008-07-22
2008-08-07
seria C - prawo poboru 1,564718:1 2011-05-26 24 999 023
602 476 454,30
5,00 24,10 64 115 444
320 577 220,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-07-20
2011-08-12
2011-08-30
seria D - akcjonariusze ZA Puławy SA 2,5 akcji za 1 akcję ZA Puławy (aport) 2012-09-11 35 080 040
1 543 521 760,00
5,00 44,00 99 195 484
495 977 420,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-21
2013-01-24
2013-02-08
zmiana firmy z Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA na Grupa Azoty SA 2013-03-15

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2018-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,25 zł
2017-08-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,79 zł
2017-08-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,79 zł
2016-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2016-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,84 zł
2014-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2014-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2013-05-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-04-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2011-07-08 Prawo poboru 39116421:24999023
2011-07-08 Prawo poboru 1:0.63909279941
2009-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2009-08-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2009-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2009-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Hinc Tomasz Prezes Zarządu 2020-12-01 -
Kądzielawski Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2017-06-20 -
Wadowski Marek Wiceprezes Zarządu 2021-05-18 - Przewodniczący RN
- Członek RN
Grab Mariusz Wiceprezes Zarządu 2020-12-01 POLICE - Prezes Zarządu
Grzegorczyk Filip Wiceprezes Zarządu 2020-12-15 -
Kowalczyk Marcin Wiceprezes Zarządu 2023-02-10 PULAWY - Prezes Zarządu
Paprocki Zbigniew Członek Zarządu 2021-05-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Butrymowicz Magdalena Przewodniczący RN 2021-01-08 -
Kapka Robert Członek RN 2013-06-03 -
Litwińczuk Bartłomiej Członek RN 2016-02-01 -
Romaniszyn Roman Członek RN 2016-06-30 -
Fill Monika Członek RN 2016-12-02 -
Podsiadło Janusz Członek RN 2021-11-15 -
Małek Marzena Członek RN 2023-01-11 -