53,0000 zł
0,38% 0,2000 zł
Grupa Azoty SA (ATT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GRUPAAZOTY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 361 982 3 172 673 3 882 100 5 484 504
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 213 426 169 115 106 894 387 070
Zysk (strata) brutto (tys.) 132 074 209 530 35 627 356 654
Zysk (strata) netto (tys.)* 87 570 143 075 11 650 339 518
Amortyzacja (tys.) 191 660 0 193 306 184 552
EBITDA (tys.) 405 086 169 115 300 200 571 622
Aktywa (tys.) 19 062 714 20 195 863 20 893 437 23 644 705
Kapitał własny (tys.)* 7 423 614 7 546 843 7 574 683 7 941 863
Liczba akcji (tys. szt.) 99 195,484 99 195,484 99 195,484 99 195,484
Zysk na akcję (zł) 0,883 1,442 0,117 3,423
Wartość księgowa na akcję (zł) 74,838 76,081 76,361 80,063
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej