20,9200 zł
-1,78% -0,3800 zł
Grupa Azoty SA (ATT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GRUPAAZOTY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 5 107 169 3 895 453 3 490 846 3 075 380
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 430 646 -596 026 -807 157 -550 426
Zysk (strata) brutto (tys.) -1 297 058 -583 400 -699 471 -822 242
Zysk (strata) netto (tys.)* -896 516 -521 748 -543 962 -658 495
Amortyzacja (tys.) 208 067 194 853 202 662 204 476
EBITDA (tys.) -1 222 579 -401 173 -604 495 -345 950
Aktywa (tys.) 25 865 644 27 436 962 26 019 865 25 093 001
Kapitał własny (tys.)* 8 934 649 8 394 635 7 822 779 7 215 523
Liczba akcji (tys. szt.) 99 195,484 99 195,484 99 195,484 99 195,484
Zysk na akcję (zł) -9,038 -5,260 -5,484 -6,638
Wartość księgowa na akcję (zł) 90,071 84,627 78,862 72,740
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej