11,7000 zł
-1,68% -0,2000 zł
Zakłady Chemiczne Police SA (PCE)

Informacje o spółce - POLICE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jedna z największych firm chemicznych w Polsce, należąca do Grupy Azoty. Jest producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych mających zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie oraz bieli tytanowej potrzebnej w produkcji farb, tuszy, materiałów ceramicznych. Wytwarza także substancje chemiczne takie jak kwas fosforowy i siarkowy, amoniak, fluorokrzemian sodowy i siarczan żelazawy i inne.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kuźnicka 1
Kod: 72-010
Miejscowość: Police
Kraj: Polska
Telefon: +48 91 3171717
Fax: +48 91 3173603
Internet: www.zchpolice.com
Email: zchpolice@grupaazoty.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Police SA
Prezes: Grab Mariusz
Sektor: chemia podstawowa
EKD: produkcja nawozów i związków azotowych
Liczba akcji: 124 175 768
Zatrudnienie:
  • 2 541 (2020r.) - spółka
  • 3 521 (2020r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8510205573
KRS: 0000015501
EKD: 20,15
Ticker GPW: PCE
ISIN: PLZCPLC00036

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 452 856 485,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 124 175 768 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 119 716 861
Liczba głosów na WZA: 124 175 768 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,42%
Kapitał akcyjny: 1 241 757 680,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 119 716 861
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,42%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 3,58%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Grupa Azoty SA 78 051 500 (62,86%) 78 051 500 (62,86%) 2020-01-10 ZAP,
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 16 299 649 (13,13%) 16 299 649 (13,13%) 2020-05-20 RAF, CRI, TRK,
Skarb Państwa NWZ 9 273 078 (7,47%) 9 273 078 (7,47%) 2021-05-11 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, PKN, KGH, ATT, PGE, TPE, ENA, ARP_C, LTS, PKO, PZU, PGN, GPW, RCW, OPI, JSW, BDZ, PHN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1995-12-14 60 000 000
600 000 000,00
10,00 10,00 60 000 000
600 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-03
1995-12-30
2005-07-08
seria B - subskrypcja publiczna 2005-05-24 15 000 000
157 500 000,00
10,00 10,50 75 000 000
750 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-03
2005-08-19
2005-09-06
seria C - prawo poboru 1:1,46666666667 2019-09-23 49 175 768
501 592 833,60
10,00 10,20 124 175 768
1 241 757 680,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-10
połączenie z Supra Agrochemia sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2021-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-11-07 Prawo poboru 75:110
2018-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,53 zł
2018-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,53 zł
2017-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2017-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,42 zł
2015-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,56 zł
2015-06-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,56 zł
2014-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2014-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,31 zł
2013-05-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,67 zł
2013-04-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,67 zł
2006-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2006-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Grab Mariusz Prezes Zarządu 2021-04-30 AZOTY - Wiceprezes Zarządu
Kostrubiec Stanisław Wiceprezes Zarządu 2021-05-24 -
Siewierski Michał Wiceprezes Zarządu 2021-04-30 -
Tarocińska Anna Członek Zarządu 2017-03-03 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kozłowski Krzysztof Przewodniczący RN 2021-05-11 PZU - Członek Zarządu
Licht Bożena Sekretarz RN 2016-08-08 -
Dąbrowska, Agnieszka Ewa Członek RN 2016-03-30 -
Rogowski Andrzej Członek RN 2019-06-25 -
Wojnowska Iwona Członek RN 2019-06-25 -
Kulisiewicz Urszula Członek RN 2021-11-04 -