pb.pl
9,5000 zł
-6,86% -0,7000 zł
Zakłady Chemiczne Police SA (PCE)

Wyniki finansowe - POLICE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 623 947 726 661 576 186 546 502
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -6 123 59 536 -4 453 -11 312
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -7 245 61 012 206 -10 939
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 788 49 506 5 606 -9 296
Amortyzacja (tys. zł) 28 674 30 132 30 820 32 900
EBITDA (tys. zł) 22 551 89 668 26 367 21 588
Aktywa (tys. zł) 2 368 435 2 566 825 2 361 691 2 496 939
Kapitał własny (tys. zł)* 1 086 425 1 135 938 1 139 436 1 131 550
Liczba akcji (tys. szt.) 75 000,000 75 000,000 75 000,000 75 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,024 0,660 0,075 -0,124
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,486 15,146 15,192 15,087
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej