11,9500 zł
0,00% 0,0000 zł
Zakłady Chemiczne Police SA (PCE)

Wyniki finansowe - POLICE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 663 742 718 146 686 634 812 703
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 25 217 27 052 33 924 35 507
Zysk (strata) brutto (tys.) 90 845 20 660 45 747 22 047
Zysk (strata) netto (tys.)* 72 905 15 042 37 796 13 722
Amortyzacja (tys.) 21 926 34 159 34 257 33 864
EBITDA (tys.) 47 143 61 211 68 181 69 371
Aktywa (tys.) 3 408 863 3 462 761 3 589 255 3 555 509
Kapitał własny (tys.)* 1 744 244 1 759 302 1 798 728 1 812 293
Liczba akcji (tys. szt.) 124 175,768 124 175,768 124 175,768 124 175,768
Zysk na akcję (zł) 0,587 0,121 0,304 0,111
Wartość księgowa na akcję (zł) 14,047 14,168 14,485 14,595
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej