pb.pl
178,0000 zł
1,14% 2,0000 zł
ZPUE SA (PUE)

Informacje o spółce - ZPUE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa skupia spółki działające w sektorze elektroenergetycznym. Kluczowym asortymentem są rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, będące elementem wyposażenia stacji transformatorowych oraz kontenerowe stacji transformatorowych. Pozostałe produkowane przez Grupę wyroby to: słupowe stacje transformatorowe, aparatura łączeniowa średnich napięć, konstrukcje do budowy linii napowietrznych. Firma zajmuję się również handlem urządzeniami i materiałami do budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych (transformatory oraz aparatura elektryczna).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Jędrzejowska 79c
Kod: 29-100
Miejscowość: Włoszczowa
Kraj: Polska
Telefon: +48 41 3881000
Fax: +48 41 3881001
Internet: www.zpue.pl
Email: office@zpue.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ZPUE SA
Prezes: Kosiński Wojciech
Sektor: urządzenia elektryczne
EKD: produkcja aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej
Liczba akcji: 1 400 000
Zatrudnienie:
  • 2 246 (2018r.) - spółka
  • 2 260 (2018r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6561494014
KRS: 0000052770
EKD: 27,12
Ticker GPW: PUE
ISIN: PLZPUE000012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

ELQ

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 249 200 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 1 400 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 261 178
Liczba głosów na WZA: 1 800 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,08%
Kapitał akcyjny: 12 362 008,83 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 661 178
Cena nominalna akcji: 8,83 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,92%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wypychewicz Bogusław poprzez Koronea Investment S.a.r.l. i Koronea sp. z o.o. 776 159 (55,44%) 1 176 159 (65,36%) 2019-06-13 -
MetLife OFE portfel 248 014 (17,71%) 248 014 (13,77%) 2018-12-31 ABG, DVL, MNC, CMR, CMP, MLG, NWG, OTS, NVA, SKH, WXF, ZUE, RON, BFT, KTY, WWL, SWG,
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 137 035 (9,79%) 137 035 (7,61%) 2018-06-30 MFO, ART, ASE, RDL, 11B, KGL, ABE,
PKO BP Bankowy OFE portfel 99 480 (7,10%) 99 480 (5,52%) 2018-12-31 SWG, DCR, BRG, LEN, LBT, NVA, SEK, SKH, TSG, OTM, ZUE, QMK, ODL, FRO, ABE, UNI, ATD, ERB, RWL,
ZPUE SA 490 (0,04%) 490 (0,03%) 2016-09-19 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenie akcji -83 385
0,00
8,83 0,00 1 018 127
8 990 061,41
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-10-30
seria A - akcje założycielskie 1996-10-22 60 000
5 293 200,00
88,22 88,22 60 000
5 293 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-01-07
renominacja akcji 1998-04-28 0
0,00
88,30 0,00 60 000
5 298 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-06-10
split 1:10 1998-04-28
8,83 600 000
5 298 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-06-10
seria B - subskrypcja prywatna 1998-04-28 233 250
4 548 375,00
8,83 19,50 833 250
7 357 597,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-06-21
1998-06-15
2000-08-23
seria C - subskrypcja prywatna 1998-11-03 106 750
2 401 875,00
8,83 22,50 940 000
8 300 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-06-21
1999-01-14
2000-08-23
seria D - subskrypcja publiczna 2000-05-12 101 512
2 639 312,00
8,83 26,00 1 041 512
9 196 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-06-21
2000-10-03
2000-11-27
seria E - oferta menedżerska 2000-05-12 60 000
1 560 000,00
8,83 26,00 1 101 512
9 726 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-06-21
2000-10-03
2004-08-16
zmiana firmy z Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz SA na ZPUE SA 2006-06-07 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-18
renominacja akcji 2007-05-22 0
0,00
9,00 0,00 1 018 127
9 163 143,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:100 2007-05-22 0
0,00
0,09 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - KORONEA S.a.r.l. za imienne warranty subskrypcyjne serii A 2011-10-10 381 873
0,00
8,83 0,00 1 400 000
12 362 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-22
2012-10-16
połączenie z ZPUE Pro sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-11-25 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-13
seria G - Michał Wypychewicz podział akcji ZPUE Holding sp. z o.o. 2013-11-25 1
0,00
8,83 0,00 0
12 362 008,83
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie ze ZPUE Silesia sp. z o.o. i ZPUE Holding sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-05-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-30
połączenie z ZPUE EOP sp. z o.o. i ZPUE Elektroinstal sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-02-15 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-06-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 14,33 zł
2016-06-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 14,33 zł
2015-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,61 zł
2015-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,61 zł
2014-06-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 12,38 zł
2014-05-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 12,38 zł
2013-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,44 zł
2013-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,44 zł
2012-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,40 zł
2012-07-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,40 zł
2000-11-27 Asymilacja akcji seria D

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kosiński Wojciech Prezes Zarządu 2018-03-21 -
Wypychewicz Bogusław Prezes Zarządu 2019-01-01 -
Wypychewicz Małgorzata Wiceprezes Zarządu 2017-06-30 -
Gajos Tomasz Wiceprezes Zarządu 2017-08-24 -
Jamróz Krzysztof Członek Zarządu 2019-08-01 -
Marcinkowski Wojciech Członek Zarządu 2020-02-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wypychewicz Michał Wiceprzewodniczący RN 2019-06-27 -
Grzybek Małgorzata Członek RN 2006-03-14 -
Wypychewicz Czesław Członek RN 2004-06-29 -
Wypychewicz Teresa Członek RN 2004-06-29 -
Grzybek Henryka Członek RN 1000-01-01 -
Wypychewicz Katarzyna Członek RN 2017-01-31 -
Myjak Jarosław Członek RN 2017-06-30 - Wiceprzewodniczący RN
Kukurba Piotr Członek RN 2017-09-26 BUDUS - Członek RN