pb.pl
200,0000 zł
1,27% 2,5000 zł
ZPUE SA (PUE)

Wyniki finansowe - ZPUE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 166 948 163 828 194 767 148 754
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 918 13 623 4 614 9 369
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 018 13 746 -880 7 544
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 641 11 489 -2 126 5 520
Amortyzacja (tys. zł) 6 285 6 280 7 056 7 642
EBITDA (tys. zł) 13 203 19 903 11 670 17 011
Aktywa (tys. zł) 665 398 674 781 686 358 686 813
Kapitał własny (tys. zł)* 330 437 341 671 339 561 305 623
Liczba akcji (tys. szt.) 1 400,001 1 400,001 1 400,001 1 400,001
Zysk na akcję (zł) 3,315 8,206 -1,519 3,943
Wartość księgowa na akcję (zł) 236,026 244,051 242,543 218,302
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej