pb.pl
178,0000 zł
1,14% 2,0000 zł
ZPUE SA (PUE)

Wyniki finansowe - ZPUE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 168 807 178 007 203 421 168 898
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 16 432 22 679 18 664 19 068
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 320 22 045 17 243 17 515
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 802 17 565 14 296 12 907
Amortyzacja (tys. zł) 5 183 5 172 8 946 6 341
EBITDA (tys. zł) 21 615 27 851 27 610 25 409
Aktywa (tys. zł) 566 646 574 053 621 756 688 841
Kapitał własny (tys. zł)* 293 903 311 484 325 796 331 759
Liczba akcji (tys. szt.) 1 400,001 1 400,001 1 400,001 1 400,001
Zysk na akcję (zł) 8,430 12,546 10,211 9,219
Wartość księgowa na akcję (zł) 209,931 222,488 232,711 236,971
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej