0,6820 zł
2,40% 0,0160 zł
HERKULES SA (HRS)

Informacje o spółce - HERKULES

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Wiodący w Polsce dostawca usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Grupa jest także producentem prefabrykatów strunobetonowych oraz kontenerów żelbetowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Annopol 5
Kod: 03-236
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5194444
Fax: +48 22 5194445
Internet: www.herkules-polska.pl
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
VIATRON 743 535 65,14%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Herkules SA
Prezes: Zawisza Mariusz
Sektor: budownictwo - pozostałe
EKD: wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
Liczba akcji: 34 119 105
Zatrudnienie:
  • 177 (2022r.) - spółka
  • 241 (2022r.) - grupa
Audytor: UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 9512032166
KRS: 0000261094
EKD: 7732Z
Ticker GPW: HRS
ISIN: PLZRWZW00012

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 23 269 229,61 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 34 119 105 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 258 300
Liczba głosów na WZA: 34 119 105 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,50%
Kapitał akcyjny: 68 238 210,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 258 300
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,50%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 46,50%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Value FIZ Subfundusz 1 wraz z Sanwil Holding, ZWZ 11 812 326 (34,62%) 11 812 326 (34,62%) 2023-06-28 RMK, DIG, CMP,
Fairfax Polska sp. z o.o. 2 035 904 (5,96%) 2 035 904 (5,96%) 2022-12-28 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria D 103 075
0,40 49 265 125
19 706 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-12-16

2009-12-21
realizacja oferty menedżerskiej seria D 152 300
0,40 48 936 650
19 574 660,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-03-27

2009-04-01
realizacja oferty menedżerskiej seria D 150 050
0,40 48 784 350
19 513 740,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-09-15

2008-09-22
realizacja oferty menedżerskiej seria D 77 575
0,40 48 634 300
19 453 720,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-19
2008-03-17
realizacja oferty menedżerskiej seria D 110 495
0,40 49 162 050
19 664 820,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-11-19

2009-11-24
realizacja oferty menedżerskiej 14 658
2,00 9 711 345
19 422 690,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-21
2007-12-03
realizacja oferty menedżerskiej seria D 9 787
2,00 9 696 687
19 393 374,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-15
2007-10-12
realizacja oferty menedżerskiej seria D 56 900
113 800,00
2,00 2,00 7 279 400
14 558 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-16
2007-07-10
realizacja oferty menedżerskiej seria D 517 875
0,40 49 783 000
19 913 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-02-19

2010-02-25
podwyższenie kapitału seria F 58 747 350
0,40 108 530 350
43 412 140,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-03
2011-01-07
połączenie z PGMB Budopol SA bez podwyższania kapitału

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-31
realizacja oferty menedżerskiej seria D 114 905
0,40 49 051 555
19 620 622,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-07-14
2009-10-22
2009-07-17
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-06-29 1 711 250
3 422 500,00
2,00 2,00 1 711 250
3 422 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-31
2007-12-03
seria B - prawo poboru 1:1 2006-06-29 1 711 250
3 422 500,00
2,00 2,00 3 422 500
6 845 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-11-06
2006-07-31
seria D - oferta menedżerska za obligacje serii A 2006-09-01 326 600
653 200,00
2,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2006-09-01 3 800 000
26 600 000,00
2,00 7,00 7 222 500
14 445 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-11-06
2006-12-11
seria E - prawo poboru 3:1 2007-03-26 2 407 500
40 927 500,00
2,00 17,00 9 686 900
19 373 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-10
2007-09-26
split 1:5 2007-12-04
0,40 48 556 725
19 422 690,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-31
2008-02-21
seria F - połączenie z Gastel SA parytet: 1371 akcji EFH Żurawie Wieżowe SA za 100 akcji Gastel SA 2010-01-08 58 747 350
23 498 940,00
0,40 0,40
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z EFH Żurawie Wieżowe SA na Gastel Żurawie SA 2010-02-22

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-03
seria G - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii B, uchylona 2010-04-19 25 000 000
47 000 000,00
0,40 1,88
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A, B, C, zmieniona uchwałą 16.11.2010 2010-05-04 9 500 000
0,40
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - prawo poboru 1:1 2010-11-16 108 530 350
43 412 140,00
0,40 0,40 217 060 700
86 824 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-31
2011-05-06
zmiana firmy z Gastel Żurawie SA na Herkules SA 2011-11-10

KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-13
2011-12-16
scalenie akcji 5:1 2012-06-22
2,00 43 412 140
86 824 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-09-18
2012-08-20
2012-09-18
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-06-29 -2 643 035
2,00 40 769 105
81 538 210,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-14
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2018-06-29
2,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-14
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-01-24 -4 650 000
2,00 36 119 105
72 238 210,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-29
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2020-02-17 -2 000 000
2,00 34 119 105
68 238 210,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-05-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-09-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2018-08-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2017-10-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2017-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2016-09-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2016-08-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2015-09-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2015-08-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2012-09-18 Split 5:1
2010-12-20 Prawo poboru 1:1
2008-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2008-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,06 zł
2008-02-21 Split 1:5
2007-06-01 Prawo poboru 3:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Zawisza Mariusz Prezes Zarządu 2022-06-21 SANWIL - Członek RN
Rychlewski Mateusz Wiceprezes Zarządu 2022-06-21 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kwaśniewski Piotr Członek RN 2017-12-12 WIKANA - Prezes Zarządu
Dowgielski Błażej Członek RN 2022-01-12 DANKS - Przewodniczący RN
Chołota Paweł Członek RN 2022-06-21 WIKANA - Członek Zarządu
Kukawski Leszek Członek RN 2022-06-21 -
Stalmach Michał Członek RN 2022-06-21 XPLUS - Członek RN