1,3750 zł
0,36% 0,0050 zł
HERKULES SA (HRS)

Wyniki finansowe - HERKULES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 38 593 37 759 39 903 31 610
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 020 1 601 3 708 98
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 772 725 2 553 -677
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 569 631 1 711 -423
Amortyzacja (tys. zł) 4 951 4 850 4 833 4 847
EBITDA (tys. zł) 5 971 6 451 8 541 4 945
Aktywa (tys. zł) 356 522 356 606 367 331 350 677
Kapitał własny (tys. zł)* 150 919 151 551 153 123 152 699
Liczba akcji (tys. szt.) 34 119,105 34 119,105 34 119,105 34 119,105
Zysk na akcję (zł) 0,017 0,018 0,050 -0,012
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,423 4,442 4,488 4,475
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej