0,9000 zł
-7,02% -0,0680 zł
HERKULES SA (HRS)

Wyniki finansowe - HERKULES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2021 IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 40 910 50 184 43 015 29 888
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 144 550 1 042 -25 310
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 047 -1 795 296 -29 693
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 517 -2 418 98 -29 907
Amortyzacja (tys.) 4 795 4 855 4 798 4 753
EBITDA (tys.) 7 939 5 405 5 840 -20 557
Aktywa (tys.) 349 125 349 053 339 436 328 391
Kapitał własny (tys.)* 156 196 153 778 153 876 123 969
Liczba akcji (tys. szt.) 34 119,105 34 119,105 34 119,105 34 119,105
Zysk na akcję (zł) 0,044 -0,071 0,003 -0,877
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,578 4,507 4,510 3,633
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej