pb.pl
50,5000 zł
-0,98% -0,5000 zł
Mangata Holding SA (MGT)

Informacje o spółce - MANGATA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jeden z największych producentów armatury przemysłowej w Europie Środkowo-Wschodniej, z własną odlewnią żeliwa. Oferuje ponad 2 000 wyrobów armaturowych, takich jak zawory zaporowe, zwrotne, mieszkowe, przepustnice, filtry, kurki kulowe i inne, które sprzedaje do ponad 70 krajów na całym świecie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Cechowa 6/8
Kod: 43-300
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kraj: Polska
Telefon: +48 33 4752008
Fax: +48 33 4752009
Internet: www.mangata.com.pl
Email: biuro@mangata.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Mangata Holding SA
Prezes: Jurasz, Leszek Jan
Sektor: wyroby metalowe
EKD: produkcja kurków i zaworów
Liczba akcji: 6 676 854
Zatrudnienie:
  • 11 (2018r.) - spółka
  • 2 013 (2018r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP: 8830000482
KRS: 0000084847
EKD: 29,13
Ticker GPW: MGT
ISIN: PLZTKMA00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 337 181 127 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 6 676 854 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 902 892
Liczba głosów na WZA: 6 676 854 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,43%
Kapitał akcyjny: 1 335 370,80 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 902 892
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 73,43%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 26,57%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Capital MBO sp. z o.o. sp.k. 4 406 723 (66,00%) 4 406 723 (66,00%) 2017-08-07 -
NN OFE portfel 496 169 (7,43%) 496 169 (7,43%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ART, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MVP, MPH, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PWX, QRS, RDL, SNK, SWG, TAR, TIM, TRN, WWL, ZMT, ZEP, PKO, ATR, PKN, LTX, PBX, CMR, APR, PZU, RVU, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, RON, EAT, MAB, VRG, UNI, KRU, ABE, ACG, BFT, KTY, MDG, LRQ, HRS, ALR, PEO, PSW, ACP, PLY, PKP, KGL, POZ, SKA, BKM, SLV, BDX, SPL, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1990-12-01 42 035
420 350,00
10,00 10,00 42 035
420 350,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-03-02
1991-02-11
2005-04-29
seria B - prawo poboru cena: 21 USD 1999-05-27 19 048
0,00
10,00 0,00 61 083
610 830,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-03-02
1999-09-21
2005-04-29
split 1:50 2004-08-30 0
0,00
0,20 0,00 3 054 150
610 830,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2004-10-13 850 000
11 900 000,00
0,20 14,00 3 904 150
780 290,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-04-29
2005-03-29
2005-04-29
seria D 2007-12-06 560 000
11 200 000,00
0,20 20,00 4 464 150
892 830,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-29
2008-01-18
2009-09-29
seria E za akcje Śrubena Unia 2007-12-06 440 000
8 800 000,00
0,20 20,00 4 904 150
980 830,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-09-29
2008-02-15
2009-09-29
seria F - zamienna: udziałowcy Idea K5 sp. z o.o. 2015-09-15 1 772 704
0,00
0,20 0,00 6 676 854
1 335 370,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-02
zmiana firmy z Zetkama SA na Mangata Holding SA 2016-08-25 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2019-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2018-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2018-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2017-09-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,20 zł
2017-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,20 zł
2012-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2012-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jurasz, Leszek Jan Prezes Zarządu 2002-06-30 BLACKPOI - Członek RN
TECHMADE - Członek RN
Przełomski Kazimierz Wiceprezes Zarządu 2016-03-30 -
Zawisza Michał Wiceprezes Zarządu 2020-06-23 FITEN - Przewodniczący RN
TECHMADE - Członek RN
BLACKPOI - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mrożek Zygmunt Sekretarz RN 2002-06-30 -
Stamirowski Tomasz Członek RN 2007-06-12 - Członek RN
Jurczyk Jan Członek RN 2016-04-21 -
Jurczyk Tomasz Członek RN 2016-04-21 -
Knieć Marcin Członek RN 2017-10-19 -
Tomecki, Ireneusz Wiesław Członek RN 2019-11-05 -
Morawiec Grzegorz Członek RN 2020-06-23 FITEN - Członek RN