109,0000 zł
6,86% 7,0000 zł
Mangata Holding SA (MGT)

Wyniki finansowe - MANGATA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 206 990 263 437 270 626 265 092
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 20 789 31 548 37 766 35 031
Zysk (strata) brutto (tys.) 18 092 31 247 34 105 35 856
Zysk (strata) netto (tys.)* 14 608 24 699 27 571 27 687
Amortyzacja (tys.) 9 338 9 607 9 874 10 024
EBITDA (tys.) 30 127 41 155 47 640 45 055
Aktywa (tys.) 855 841 925 723 931 987 962 584
Kapitał własny (tys.)* 477 406 500 865 498 476 521 776
Liczba akcji (tys. szt.) 6 676,854 6 676,854 6 676,854 6 676,854
Zysk na akcję (zł) 2,188 3,699 4,129 4,147
Wartość księgowa na akcję (zł) 71,502 75,015 74,657 78,147
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej