73,0000 zł
1,39% 1,0000 zł
Mangata Holding SA (MGT)

Wyniki finansowe - MANGATA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 121 421 137 910 145 062 182 124
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 424 10 896 8 465 19 493
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 976 10 340 6 997 20 690
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 782 8 257 7 142 16 107
Amortyzacja (tys. zł) 8 230 8 468 9 433 9 550
EBITDA (tys. zł) 17 654 19 364 17 898 29 043
Aktywa (tys. zł) 718 895 724 714 730 980 772 930
Kapitał własny (tys. zł)* 422 759 429 351 434 504 449 425
Liczba akcji (tys. szt.) 6 676,854 6 676,854 6 676,854 6 676,854
Zysk na akcję (zł) 0,866 1,237 1,070 2,412
Wartość księgowa na akcję (zł) 63,317 64,304 65,076 67,311
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej