pb.pl
50,0000 zł
-1,96% -1,0000 zł
Mangata Holding SA (MGT)

Wyniki finansowe - MANGATA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 174 993 171 049 137 307 161 744
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 17 343 18 573 7 642 11 193
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 226 20 088 4 755 15 434
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 12 095 16 798 5 017 12 681
Amortyzacja (tys. zł) 8 067 7 630 8 346 8 250
EBITDA (tys. zł) 25 410 26 203 15 988 19 443
Aktywa (tys. zł) 748 940 736 396 733 049 773 277
Kapitał własny (tys. zł)* 391 105 402 241 412 848 411 731
Liczba akcji (tys. szt.) 6 676,854 6 676,854 6 676,854 6 676,854
Zysk na akcję (zł) 1,811 2,516 0,751 1,899
Wartość księgowa na akcję (zł) 58,576 60,244 61,833 61,665
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej