3,4600 zł
-1,98% -0,0700 zł
ZUE SA (ZUE)

Informacje o spółce - ZUE

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa projektuje oraz realizuje w formule generalnego wykonawstwa kompleksowe usługi budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. roboty ziemne i budowa podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kazimierza Czapińskiego 3
Kod: 30-048
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 661771765
Fax: +48 122950298
Internet: www.grupazue.pl
Email: zue@zue.krakow.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ZUE SA
Prezes: Nowak, Wiesław Jerzy
Sektor: instalacje budowlane i telekomunikacyjne
EKD: produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Liczba akcji: 23 030 083
Zatrudnienie:
  • 841 (2020r.) - spółka
  • 919 (2020r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 6792740329
KRS: 0000135388
EKD: 23,61
Ticker GPW: ZUE
ISIN: PLZUE0000015

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 79 684 087,18 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 23 030 083 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 574 363
Liczba głosów na WZA: 23 030 083 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,29%
Kapitał akcyjny: 5 757 520,75 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 574 363
Cena nominalna akcji: 0,25 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 23,71%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Nowak, Wiesław Jerzy 14 400 320 (62,52%) 14 400 320 (62,52%) 2014-01-30 -
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 712 384 (7,43%) 1 712 384 (7,43%) 2018-12-31 LEN, LBT, NVA, SEK, TSG, QMK, UNI, ATD, RWL, SWG, ERB, ABE, PUE, ODL, DCR, BRG, OTM, FRO, DVL,
MetLife OFE portfel 1 461 659 (6,34%) 1 461 659 (6,34%) 2018-12-31 ABG, NWG, OTS, WXF, WWL, CMP, SWG, CMR, PUE, MLG, MNC, NVA, OND, DVL, BFT, KTY,
ZUE SA 264 652 (1,14%) 264 652 (0,00%) 2015-07-03 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2002-05-20 40 000
4 000 000,00
100,00 100,00 40 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2002-10-30
2010-11-03
split 1:400 2010-03-19
0,25 16 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Zakład Usług Energetycznych i Komunikacyjnych Grupa ZUE SA na ZUE SA 2010-03-19

KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2010-04-26 6 000 000
0,25 22 000 000
5 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-19
2010-11-03
seria C - połączeniowa: akcjonariusze Przedsiębiorstwa Robót Komnikacyjnych w Krakowie SA/1 akcja za 9,55 akcji Przedsiębiorstwa Robót Komnikacyjnych w Krakowie SA 2013-12-06 1 030 083
9 281 047,83
0,25 9,01 23 030 083
5 757 520,75
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-20
2014-01-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-06-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2016-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Nowak, Wiesław Jerzy Prezes Zarządu 2010-04-26 -
Wiśniewski Marcin Wiceprezes Zarządu 2010-04-26 -
Czeremuga Jerzy Wiceprezes Zarządu 2011-05-11 -
Mroczek Anna Wiceprezes Zarządu 2013-12-24 -
Nowak, Maciej Jakub Wiceprezes Zarządu 2014-01-09 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Szubra Mariusz Przewodniczący RN 2012-07-16 -
Nowak Barbara Wiceprzewodniczący RN 2017-06-06 -
Lipiński Bogusław Członek RN 2010-06-17 -
Korzeniowski Piotr Członek RN 2010-06-17 -
Lis Michał Członek RN 2012-07-16 -