10,7000 zł
-3,60% -0,4000 zł
ZUE SA (ZUE)

Wyniki finansowe - ZUE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023 IV Q 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 249 287 292 420 358 951 583 476
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 1 913 4 060 7 246 17 199
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 010 3 728 7 809 15 381
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 112 3 029 5 947 10 944
Amortyzacja (tys.) 3 555 3 784 3 711 3 732
EBITDA (tys.) 5 468 7 844 10 957 20 931
Aktywa (tys.) 620 403 648 088 766 362 935 361
Kapitał własny (tys.)* 180 493 181 823 187 770 198 663
Liczba akcji (tys. szt.) 23 030,083 23 030,083 23 030,083 23 030,083
Zysk na akcję (zł) 0,048 0,132 0,258 0,475
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,837 7,895 8,153 8,626
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej