Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PTN10

Wartość jednostki: 880,49 zł
Aktywa: 36 053 553,76 zł
Max 1R: 988,15 zł
Min 1R: 798,85 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu pozostałe
Towarzystwo: MOUNT TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu pozostałe
1D 880,49 0,00% 0,00%
7D 880,49 0,00% 0,00%
1M 913,98 -3,66% -3,66%
3M 798,85 10,22% 10,22%
6M 915,24 -3,80% -3,80%
1R 988,15 -10,90% -10,90%
3L 1097,04 -19,74% -19,74%
YTD 913,98 -3,66% -3,66%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ 880,49 zł -10,90%