Ostatnio oglądane

Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ (PTN10)
888,23 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-13)
Dodaj do portfelaPTN10

PTN10 ‑ notowania

PTN10
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz prowadzi strategię absolutnej stopy zwrotu, koncentrując się na inwestycjach w notowane na regulowanych rynkach papiery wartościowe polskich i zagranicznych emitentów, którzy posiadają zdywersyfikowany portfel nieruchomości i cechują się atrakcyjną polityką dywidendową. Od 0% do 100% lokat mogą stanowić zarówno udziałowe, jak i dłużne papiery wartościowe. Portfel funduszu mogą także w 100% stanowić tytuły, jednostki i certyfikaty inwestycyjne innych funduszy.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,6297%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D888,230,00%0,00%
  7D888,230,00%0,00%
  1M849,90+4,51%+4,51%
  3M848,88+4,64%+4,64%
  6M866,60+2,50%+2,50%
  1R878,54+1,10%+1,10%
  3L1 141,97-22,22%-22,22%
  YTD913,98-2,82%-2,82%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ
  Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ
  888,23+1,10%