PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PZU71_E

Wartość jednostki: 19,12 €
Aktywa: b.d.
Max 1R: 19,24 €
Min 1R: 12,11 €
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne (waluta)
Towarzystwo: TFI PZU

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne (waluta)
1D 19,24 -0,62% 0,45%
7D 18,63 2,63% 0,67%
1M 17,58 9,70% 2,53%
3M 17,04 12,21% 9,85%
6M 15,56 22,88% -9,01%
1R 12,37 54,57% -4,09%
3L 12,92 46,63% -4,66%
YTD 17,94 5,58% -10,94%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne (waluta)

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
PZU Akcji Polskich (EUR) (PZU FIO Parasolowy) 19,12 € 54,57%