0,0725 zł
-17,61% -0,0155 zł
Reinhold Polska SA (RHD)

Informacje o spółce - REINHOLD

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Zajmuje się zarówno klasyczną działalnością deweloperską, jak i inwestycjami w gotowe projekty. Spółka posiada biura w największych polskich miastach: Warszawie, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu, gdzie realizuje inwestycje mieszkaniowe i biurowe.

Dane teleadresowe

Ulica: Kommendörsgatan 37
Kod: SE-114
Miejscowość: Stokholm
Kraj: Zagranica
Telefon: +46 8 56245830
Fax: +46 8 54528479
Internet: www.reinhold-europe.se
Email: [email protected]

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Reinhold Europe AB
Prezes: Söderholm Runar
Sektor: wynajem nieruchomości
EKD: NULL
Liczba akcji: 143 524 724
Zatrudnienie:
  • 0 (2019r.) - spółka
  • 0 (2018r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS:
EKD: NULL
Ticker GPW: RHD
ISIN: SE0001856519

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 10 405 542,49 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 143 524 724 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55 840 497
Liczba głosów na WZA: 152 524 724 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38,65%
Kapitał akcyjny: 5 817 275,27 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55 840 497
Cena nominalna akcji: 0,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36,59%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 61,35%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wallin Jonas 36 309 763 (25,14%) 36 309 763 (23,80%) 2019-10-15 -
Liberg Kenneth 11 620 734 (8,04%) 11 620 734 (7,61%) 2015-12-07 -
Bodell, Sven-Gunnar 7 910 000 (5,47%) 7 910 000 (5,18%) 2018-09-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe cena w EUR 25 598 000
143 524 724
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-15
akcje zwykłe cena w EUR 7 576 344
109 926 724
5 817 275,27
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-27
akcje zwykłe cena w EUR 7 850 380
102 350 380
5 416 338,38
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-28
seria A - akcje założycielskie cena w SEK 2006-05-30 1 000
100 000,00
100,00 100,00 1 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-06-27
2007-12-13
zmiana oznaczeń serii 2006-08-14

KDPW:
KRS:
GPW:


seria B 2006-08-14 800 000
0,50 1 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-12-13
split 1:200 cena w SEK 2006-08-14
0,50 200 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B cena w SEK 2006-10-18 6 000 000
0,50 7 000 000
3 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-09

2007-12-13
zmiana firmy z Reinhold Polska AB na Reinhold Europe AB 2014-03-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-27
emisja akcji klasy B cena w EUR 2014-08-29
94 500 000
5 000 899,63
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Söderholm Runar Prezes Zarządu 2020-01-21 -
Gunne Torsten Członek Zarządu 2020-01-22 -
Rosenberg, Harry Wiktor Dyrektor 2016-10-31 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych