0,0725 zł
-17,61% -0,0155 zł
Reinhold Polska SA (RHD)

Wyniki finansowe - REINHOLD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 -39 194 37
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -125 -307 -141 -395
Zysk (strata) brutto (tys.) -410 -402 -428 -607
Zysk (strata) netto (tys.)* -1 474 -402 -449 -608
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -125 -307 -141 -395
Aktywa (tys.) 3 803 4 099 4 591 4 545
Kapitał własny (tys.)* -2 248 -2 731 -2 666 -3 247
Liczba akcji (tys. szt.) 109 926,724 117 926,724 117 926,724 117 926,724
Zysk na akcję (zł) -0,013 -0,003 -0,004 -0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,020 -0,023 -0,023 -0,028
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej