pb.pl
475,0000 zł
-1,04% -5,0000 zł
Krka d.d. (KRK)

Informacje o spółce - KRKA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa produkuje i sprzedaje leki na receptę i bez recepty oraz produkty lecznicze dla zwierząt. Koncentruje się na rozwoju własnych leków generycznych.

Dane teleadresowe

Ulica: Smarjeska cesta 6
Kod: 8501
Miejscowość: Novo mesto, Slovenia
Kraj: Zagranica
Telefon: +386 7 3312111
Fax: +386 7 3321537
Internet: www.krka.biz
Email: info@krka.biz

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: KRKA DD
Prezes: Colaric Joze
Sektor: produkcja leków
EKD: wytwarzanie preparatów farmaceutycznych
Liczba akcji: 32 793 448
Zatrudnienie:
  • 5 907 (2019r.) - spółka
  • 11 696 (2019r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS:
EKD:
Ticker GPW: KRK
ISIN: SI0031102120

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 15 576 887 800 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 32 793 448 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 828 311
Liczba głosów na WZA: 32 793 448 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29,97%
Kapitał akcyjny: 59 126 194,28 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 736 561
Cena nominalna akcji: 0,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 40,83%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 70,03%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kapitalska druzba d.d. 3 493 030 (10,65%) 3 493 030 (11,20%) 2012-04-02 -
Colaric Joze 3 385 405 (10,32%) 3 385 405 (10,85%) 2020-07-06 -
Slovenian Sovereign Holding 2 949 876 (9,00%) 5 858 126 (18,78%) 2017-12-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje założycielskie dane w SIT 1996-09-13 3 542 612
14 170 448 000,00
4 000,00 4 000,00 3 542 612
14 170 448 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-12-19
split 10:1 przeliczenie wartości nominalnej akcji z SIT na EUR 2007-07-05
35 426 120
59 126 194,28
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-26
2012-04-11
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-07-03 -2 632 672
32 793 448
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 19,01 zł
2020-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 19,01 zł
2019-07-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 13,58 zł
2019-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 13,58 zł
2018-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 12,48 zł
2018-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 12,48 zł
2017-07-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,66 zł
2017-07-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,66 zł
2016-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,72 zł
2016-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,72 zł
2015-09-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,49 zł
2015-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,49 zł
2014-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,69 zł
2014-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,69 zł
2013-09-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,96 zł
2013-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,96 zł
2012-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,27 zł
2012-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,27 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Colaric Joze Prezes Zarządu 2010-01-10 -
Zupancic Vinko Członek Zarządu 2010-01-10 -
Rotar Ales Członek Zarządu 2010-01-10 -
Kastelic Milena Członek Zarządu 2015-11-18 -
Bratož David Członek Zarządu 2015-11-18 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mermal Jože Przewodniczący RN 2020-09-09 -
Lahovnik Matej Wiceprzewodniczący RN 2020-09-09 -
Kristl Julijana Członek RN 2010-06-21 -
Sasek Franc Członek RN 2010-06-21 -
Slapar Andrej Członek RN 2015-08-20 -
Vrecer Mateja Członek RN 2009-06-21 -
Sever Tomaz Członek RN 2009-06-21 -
Osolnik Videmsek, Mojsa Członek RN 2019-07-04 -
Žnidarič Boris Członek RN 2018-01-01 -
Jamnik Borut Członek RN 2018-01-01 -