pb.pl
375,0000 zł
1,63% 6,0000 zł
Krka d.d. (KRK)

Wyniki finansowe - KRKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 803 717 876 471
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 37 043 82 615 133 926 82 762
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 37 627 82 827 101 187 89 088
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 32 484 72 929 85 635 75 489
Amortyzacja (tys. zł) 27 502 28 589 28 113 28 124
EBITDA (tys. zł) 64 545 111 204 162 039 110 886
Aktywa (tys. zł) 2 129 863 2 184 618 2 269 613 2 312 193
Kapitał własny (tys. zł)* 1 612 596 1 664 318 1 711 051 1 786 137
Liczba akcji (tys. szt.) 32 793,448 32 793,448 32 793,448 32 793,448
Zysk na akcję (zł) 0,991 2,224 2,611 2,302
Wartość księgowa na akcję (zł) 49,174 50,752 52,177 54,466
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej