pb.pl
475,0000 zł
-1,04% -5,0000 zł
Krka d.d. (KRK)

Wyniki finansowe - KRKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 471 753 1 167 862
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 82 762 84 067 89 989 96 260
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 89 088 59 966 88 751 101 147
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 75 489 50 389 79 482 86 526
Amortyzacja (tys. zł) 28 124 27 563 27 888 27 320
EBITDA (tys. zł) 110 886 111 630 117 877 123 580
Aktywa (tys. zł) 2 312 193 2 176 025 2 235 542 2 325 687
Kapitał własny (tys. zł)* 1 786 137 1 678 668 1 743 333 1 832 988
Liczba akcji (tys. szt.) 32 793,448 32 793,448 32 793,448 32 793,448
Zysk na akcję (zł) 2,302 1,537 2,424 2,639
Wartość księgowa na akcję (zł) 54,466 51,189 53,161 55,895
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej