Ostatnio oglądane

Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO) (SUP57_U)
123,36 USD
+1,32%1,61 USD
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaSUP57_U

SUP57_U ‑ notowania

SUP57_U
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje przedsiębiorstw, obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe. Część aktywów lokuje w zagraniczne papiery udziałowe, takie jak akcje oraz tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcyjnych. W obszarze instrumentów dłużnych fundusz inwestuje środki głównie na polskim rynku, natomiast w obszarze instrumentów udziałowych wyłącznie na rynkach zagranicznych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D121,75+1,32%+0,81%
  7D124,79-1,15%+0,10%
  1M123,22-0,04%+0,71%
  3M123,60-0,19%+1,48%
  6M121,25+5,34%+3,87%
  1R111,04+10,47%+7,57%
  3L101,950,00%-0,61%
  YTD122,95-0,26%+2,67%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO)
  Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO)
  50,69+11,28%
  Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO)
  Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO)
  54,47+10,96%
  Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO)
  Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO)
  114,79+10,78%
  Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO)
  Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO)
  123,36+10,47%