Ostatnio oglądane

Superfund Akcji Blockchain (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) (SUP59_E)
176,42 EUR
+4,05%6,86 EUR
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaSUP59_E

SUP59_E ‑ notowania

SUP59_E
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Superfund Akcji Blockchain to subfundusz, który inwestuje w akcje firm rozwijających i wykorzystujących technologię Blockchain. Wyceny tego typu spółek są skorelowane między innymi ze zmianami cen kryptowalut, i charakteryzują się wysoką zmiennością i ryzykiem ze względu na wykorzystanie przez nie dźwigni finansowej oraz dźwigni operacyjnej. Strategia inwestycyjna Subfunduszu pozwala na uczestnictwo w upowszechnianiu technologii Blockchain, jak i w trendach na rynkach akcji. Zmienność cen akcji spółek wykorzystujących technologię Blockchain sprawia, że wyniki Subfunduszu charakteryzują się bardzo wysoką zmiennością. Fundusz przeznaczony jest dla inwestora akceptującego wysokie ryzyko, który chce uzyskać ekspozycję na technologię Blockchain poprzez wyselekcjonowane akcje zagraniczne. Subfundusz, Towarzystwo ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Ze względu na fakt, że aktywa subfunduszu inwestowane są w akcje skupiające się na technologiach Blockchain, ten rodzaj inwestycji wiąże się z szeregiem ryzyk, które mogą mieć negatywny wpływ na aktywa netto. Lista zagrożeń związanych z firmami blockchainowymi nie jest wyczerpująca. W każdej chwili mogą wystąpić kolejne ryzyka, które mogą doprowadzić do strat w Funduszu. Inwestor powinien być świadomy, iż inwestycja w subfundusz niesie ze sobą znaczne ryzyko.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D169,56+4,05%+0,52%
  7D166,64+5,87%+0,12%
  1M169,31+3,56%+3,50%
  3M136,35+39,62%+21,26%
  6M96,18+89,43%+39,68%
  1R112,12+52,16%+30,54%
  3L103,250,00%0,00%
  YTD131,20+26,20%+17,51%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Superfund Akcji Blockchain (EUR) (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Akcji Blockchain (EUR) (Superfund FIO Portfelowy)
  176,42+52,16%
  Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO)
  Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO)
  26,64+21,64%
  Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO)
  Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO)
  28,98+17,80%