Superfund Akcji Blockchain (EUR) (Superfund FIO Portfelowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SUP59_E

Wartość jednostki: 117,03 €
Aktywa: b.d.
Max 1R: 120,03 €
Min 1R: 69,53 €
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe (waluta)
Towarzystwo: SUPERFUND TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji zagranicznych sektorowych pozostałe (waluta)
1D 117,40 -0,32% -0,12%
7D 99,50 17,62% 6,26%
1M 85,52 36,85% 18,23%
3M 79,88 46,51% 22,13%
6M -- 9,83%
1R -- 28,05%
3L -- -
YTD -- 28,88%

Najlepsze fundusze akcji zagranicznych sektorowych pozostałe (waluta)

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO) 24,36 $ 29,85%
Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO) 22,60 € 26,26%