Ostatnio oglądane

Superfund Plus US 500 (EUR) (Superfund FIO Portfelowy) (SUP60_E)
135,07 EUR
-0,99%-1,35 EUR
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaSUP60_E

SUP60_E ‑ notowania

SUP60_E
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz dąży do osiągania wyników wyższych od amerykańskiego indeksu akcji S&P500. Subfundusz realizuje cel w oparciu o inwestycje w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych replikujących indeks S&P500, obligacje oraz akcje. Budując ekspozycję, Subfundusz wykorzystuje zarówno inwestycje bezpośrednie, jak i pośrednie. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. W ramach realizacji strategii Subfundusz aktywnie wykorzystuje dźwignię finansową, co sprawia, że w okresach spadków indeksu S&P500 wyniki Subfunduszu będą istotnie gorsze od wyników indeksu. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a inwestor chciałby uzyskać istotną ekspozycję na rynek amerykańskich akcji. Subfundusz, Towarzystwo ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D136,42-0,99%-0,33%
  7D141,79-4,74%-3,21%
  1M133,93+0,13%-1,36%
  3M115,23+17,24%+8,31%
  6M113,26+22,28%+15,17%
  1R102,07+31,37%+15,07%
  3L99,390,00%0,00%
  YTD109,18+23,05%+11,18%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Superfund Plus US 500 (EUR) (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Plus US 500 (EUR) (Superfund FIO Portfelowy)
  135,07+31,37%
  AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO)
  AGIO Akcji Globalnych (EUR) (AGIO SFIO)
  383,25+8,33%
  AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO)
  AGIO Akcji Globalnych (USD) (AGIO SFIO)
  419,35+5,53%