Ostatnio oglądane

Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO) (UNI25_E)
1 216,82 EUR
+0,02%0,19 EUR
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaUNI25_E

UNI25_E ‑ notowania

UNI25_E
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% EURIBOR 1M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje swoje aktywa do 100% wartości w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe, emitowane głównie przez przedsiębiorstwa znajdujące się w Polsce oraz krajach CEE. Czas pozostający do wykupu tych instrumentów nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalona dla okresu krótszego niż 397 dni. Udział instrumentów rynku pieniężnego nie może być niższy niż 70% wartości aktywów funduszu. Bazową walutą inwestycyjną jest euro.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,1425%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 216,63+0,02%+0,02%
  7D1 215,40+0,12%+0,12%
  1M1 212,17+0,45%+0,45%
  3M1 203,32+1,12%+1,12%
  6M1 180,19+3,19%+3,19%
  1R1 151,92+5,65%+5,65%
  3L1 201,36+1,28%+1,28%
  YTD1 193,99+1,92%+1,92%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Euro (EUR) (Generali Fundusze SFIO)
  1 216,82+5,65%