7,6120 zł
3,33% 0,2450 zł
Silvair Inc. (SVRS)

Informacje o spółce - SILVAIR-REGS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka rozwija projekt automatycznego zarządzania i sterowania oświetleniem w biurowcach, sklepach i innych budynkach.

Dane teleadresowe

Ulica: 717 Market Street, Suite 100
Kod: CA9410
Miejscowość: San Francisco
Kraj: Zagranica
Telefon: +48 509767500
Fax:
Internet: silvair.com/pl
Email: ir@silvair.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Silvair Inc.
Prezes: Han Rafał
Sektor: oprogramowanie
EKD: NULL
Liczba akcji: 13 425 927
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 46 (2019r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP:
KRS:
EKD: NULL
Ticker GPW: SVRS
ISIN: USU827061099

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 102 198 156,324 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 13 425 927 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 789 383
Liczba głosów na WZA: 18 225 927 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28,23%
Kapitał akcyjny: 1 342 592,70 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 932 592
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21,58%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 71,77%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Han Rafał 1 904 672 (14,19%) 1 958 400 (10,75%) 2020-12-15 -
Słupik Szymon 1 884 711 (14,04%) 1 974 192 (10,83%) 2020-12-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe cena nominalna w USD
0,10 4 800 000
480 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-01
akcje uprzywilejwane cena nominalna w USD 4 063 495
0,10 8 863 495
886 349,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-10-14
akcje zwykłe - 2016 Stock Plan cena nominalna w USD
0,10 9 747 495
974 749,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-06-25
akcje zwykłe convertible notes, cena nominalna w USD 1 632 925
0,10 11 380 420
1 138 042,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-23
2018-07-26
akcje zwykłe cena nominalna w USD 40 250
0,10 11 420 670
1 142 067,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-08
akcje zwykłe cena nominalna w USD 931 500
0,10 13 425 927
1 342 592,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-15
akcje zwykłe - oferta publiczna cena nominalna w USD, cena emisyjna w PLN 2020-10-26 1 073 757
8 053 177,50
0,10 7,50 12 494 427
1 249 442,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-12-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Han Rafał Prezes Zarządu 2014-05-30 -
Szymański Paweł Dyrektor 2018-05-25 RUCH - Wiceprezes Zarządu
Morawski Christopher Dyrektor 2020-02-07 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Słupik Szymon Przewodniczący RN 2014-05-30 -
Gembala Adam Wiceprzewodniczący RN 2014-05-30 -