pb.pl
7,9800 zł
-11,33% -1,0200 zł
Silvair Inc. (SVRS)

Wyniki finansowe - SILVAIR-REGS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. USD) 67 26 37 51
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. USD) -902 -676 -1 531 -708
Zysk (strata) brutto (tys. USD) -899 -697 -1 610 -1 079
Zysk (strata) netto (tys. USD)* -930 -641 -1 669 -1 054
Amortyzacja (tys. USD) 374 293 297 287
EBITDA (tys. USD) -528 -383 -1 234 -421
Aktywa (tys. USD) 12 002 11 937 12 389 11 347
Kapitał własny (tys. USD)* 9 556 8 427 7 573 6 189
Liczba akcji (tys. szt.) 11 420,670 11 420,670 11 420,670 11 420,670
Zysk na akcję (USD) -0,081 -0,056 -0,146 -0,092
Wartość księgowa na akcję (USD) 0,837 0,738 0,663 0,542
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej