pb.pl
7,7500 zł
0,00% 0,0000 zł
Silvair Inc. (SVRS)

Wyniki finansowe - SILVAIR-REGS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. USD) 78 138 105 142
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. USD) -485 -423 -857 -541
Zysk (strata) brutto (tys. USD) -365 -370 -733 -1 243
Zysk (strata) netto (tys. USD)* -311 -317 -927 -1 226
Amortyzacja (tys. USD) 267 284 285 345
EBITDA (tys. USD) -218 -139 -572 -196
Aktywa (tys. USD) 11 548 13 379 14 539 13 255
Kapitał własny (tys. USD)* 6 155 6 145 8 862 7 796
Liczba akcji (tys. szt.) 11 420,670 11 420,670 13 425,927 13 425,927
Zysk na akcję (USD) -0,027 -0,028 -0,069 -0,091
Wartość księgowa na akcję (USD) 0,539 0,538 0,660 0,581
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej