pb.pl

Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

IPO176

Wartość jednostki: 149,67 zł
Aktywa: 2 491 800 zł
Max 1R: 151,97 zł
Min 1R: 147,29 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: mieszane polskie pozostałe
Towarzystwo: Ipopema TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie pozostałe
1D 149,65 0,01% 0,06%
7D 148,90 0,52% 0,20%
1M 151,37 -1,12% -0,36%
3M 150,48 -0,54% 0,02%
6M 150,86 -0,79% 0,37%
1R 148,68 0,67% 2,93%
3L -- 16,48%
YTD 148,61 0,77% 2,13%

Najlepsze fundusze mieszane polskie pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 408,68 zł 4,80%
Ipopema Portfel Polskich Funduszy (Ipopema SFIO) 149,67 zł 0,67%