pb.pl

Esaliens Globalnych Zasobów (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

KAH20

Wartość jednostki: 50,34 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 104,16 zł
Min 1R: 40,38 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: rynku surowców pozostałe
Towarzystwo: Esaliens TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców pozostałe
1D 47,17 6,72% 1,91%
7D 50,27 0,14% -0,19%
1M 72,65 -30,71% -11,53%
3M 90,61 -44,44% -20,28%
6M 80,65 -37,58% -15,17%
1R 100,80 -50,06% -19,08%
3L 106,99 -52,79% -25,53%
YTD 90,61 -44,11% -20,47%

Najlepsze fundusze rynku surowców pozostałe