PZU SFIO Dłużny

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PZU23

Wartość jednostki: 1 279,70 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 1 299,82 zł
Min 1R: 1 229,37 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie papiery skarbowe
Towarzystwo: TFI PZU

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie papiery skarbowe
1D 1279,70 -0,04% -0,01%
7D 1275,39 0,34% 0,09%
1M 1274,52 0,41% -0,18%
3M 1251,21 2,47% -0,82%
6M 1254,14 1,91% -1,25%
1R 1264,30 1,22% -1,27%
3L 1064,77 20,19% 2,63%
YTD 1258,62 1,54% 0,14%

Najlepsze fundusze dłużne polskie papiery skarbowe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) 102,68 zł -0,80%
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 66,49 zł -1,16%
PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) 66,49 zł -1,16%
NN Konserwatywny (NN FIO) 271,34 zł -1,16%
ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) 102,84 zł -1,22%