pb.pl

Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SKR70

Wartość jednostki: 167,32 zł
Aktywa: 49 696 800 zł
Max 1R: 175,69 zł
Min 1R: 163,10 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: Skarbiec TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 166,55 0,46% 0,08%
7D 166,58 0,44% -0,07%
1M 164,20 1,90% -0,10%
3M 169,30 -1,17% -0,72%
6M 168,05 -0,43% -1,08%
1R 166,23 0,66% -2,44%
3L 157,35 6,34% -1,59%
YTD 168,68 0,05% -0,36%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO) 1052,66 zł 10,32%
Millennium Absolute Return (Millennium SFIO) 113,79 zł 8,64%
PZU FIZ Akord 121,88 zł 7,64%
Aviva Globalnych Strategii (Aviva SFIO) 102,14 zł 7,50%
Spektrum Globalnych Możliwości (Spektrum SFIO) 98,83 zł 6,57%