Ostatnio oglądane

AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO) (AGF04_U)
452,57 USD
0,00 USD
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-13)
Dodaj do portfelaAGF04_U

AGF04_U ‑ notowania

AGF04_U
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Od 66% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP. Pozostałe środki mogą być inwestowane w korporacyjne oraz skarbowe instrumenty rynku pieniężnego.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,7121%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D452,570,00%+0,18%
  7D460,62-1,75%-1,19%
  1M451,47+0,24%-0,15%
  3M469,32-3,57%-1,11%
  6M444,42+1,83%-1,59%
  1R411,15+10,07%+3,11%
  3L408,95+10,67%+6,76%
  YTD457,70-1,12%-1,14%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO)
  AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO)
  421,13+10,65%
  AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO)
  AGIO Kapitał (USD) (AGIO SFIO)
  452,57+10,07%