Ostatnio oglądane

Kredyt Inkaso III NFIZW (AGF06)
534,41 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-13)
Dodaj do portfelaAGF06

AGF06 ‑ notowania

AGF06
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Min. 75% aktywów funduszu jest inwestowane w wierzytelności, papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne i prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Pozostałe środki są inwestowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,9852%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D534,410,00%+0,05%
  7D534,410,00%+2,65%
  1M534,410,00%+1,89%
  3M520,46+2,68%+1,05%
  6M511,87+4,40%-0,14%
  1R406,88+31,34%+4,70%
  3L237,71+124,82%+17,98%
  YTD520,46+2,68%-1,26%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Kredyt Inkaso III NFIZW
  Kredyt Inkaso III NFIZW
  534,41+31,34%
  Lumen Profit 21 NFIZW
  Lumen Profit 21 NFIZW
  1,27+28,28%
  Lumen Profit 30 NFIZW
  Lumen Profit 30 NFIZW
  1,77+15,69%
  Lumen Profit 15 NFIZW
  Lumen Profit 15 NFIZW
  1,50+12,78%
  Eques Debitum FIZ NFW seria B
  Eques Debitum FIZ NFW seria B
  285 304,82+9,57%
  Eques Debitum FIZ NFW seria A
  Eques Debitum FIZ NFW seria A
  264 149,54+9,04%
  Eques Creditum FIZ NFW seria A
  Eques Creditum FIZ NFW seria A
  312 257,29+6,61%
  Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria B
  Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFW seria B
  241 459,42+3,90%