Ostatnio oglądane

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO) (AGF71_U)
585,38 USD
0,00 USD
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-16)
Dodaj do portfelaAGF71_U

AGF71_U ‑ notowania

AGF71_U
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje co najmniej 66% aktywów w akcje notowane na GPW. Minimum 50% aktywów stanowią akcje małych i średnich spółek. Do 34% środków inwestowane jest w instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  3,3597%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D585,380,00%+0,17%
  7D558,43+4,83%+4,49%
  1M549,21+12,59%+11,64%
  3M484,66+20,78%+17,85%
  6M439,90+33,07%+31,12%
  1R395,07+48,17%+49,33%
  3L367,62+59,24%+53,40%
  YTD489,17+19,67%+18,94%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy)
  19,41+51,64%
  AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO)
  AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) (AGIO SFIO)
  585,38+48,17%
  AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO)
  AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek (EUR) (AGIO SFIO)
  540,53+48,16%