Ostatnio oglądane

Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO) (AIG27)
9,21 PLN
-0,54%-0,05 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaAIG27

AIG27 ‑ notowania

AIG27
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz stosuje politykę elastycznego inwestowania w oparciu o strategię CPPI (Constant Portion Portfolio Insurance) - instrumenty pozbawione ryzyka działają jako ochrona kapitału w przypadku złej koniunktury giełdowej. Udział akcji w portfelu w zależności od sytuacji na rynku kształtuje się w przedziale od 0% do 80%. Pozostałą część aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,3980%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D9,26-0,54%-0,05%
  7D9,28-0,75%-0,06%
  1M9,35-1,50%-0,18%
  3M9,12+0,33%+0,18%
  6M8,97+3,14%+1,02%
  1R8,46+9,12%+2,08%
  3L7,91+16,43%+5,60%
  YTD8,93+2,56%+0,77%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  9,21+9,25%
  Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO)
  Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (Rockbridge Neo SFIO)
  9,21+9,12%
  Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO)
  Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO)
  114,99+8,69%
  Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2
  Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2
  158,58+6,32%
  Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4
  Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4
  133,26+5,43%
  Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5
  Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5
  130,37+5,32%