Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL66

Wartość jednostki: 120,75 zł
Aktywa: 14 785 895,14 zł
Max 1R: 120,87 zł
Min 1R: 109,95 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych globalnych High Yield
Towarzystwo: TFI Allianz Polska

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych globalnych High Yield
1D 120,87 -0,10% -0,06%
7D 120,30 0,37% 0,04%
1M 117,44 2,82% 1,39%
3M 117,10 3,12% 0,45%
6M 115,40 4,84% 1,12%
1R 110,87 8,91% 4,01%
3L 117,69 2,60% 1,01%
YTD 110,26 9,51% 3,03%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych globalnych High Yield