Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ING48

Wartość jednostki: 202,80 zł
Aktywa: 288 130 947,10 zł
Max 1R: 203,17 zł
Min 1R: 183,05 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych globalnych High Yield
Towarzystwo: Goldman Sachs TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych globalnych High Yield
1D 202,40 0,20% 0,04%
7D 202,48 0,16% -0,02%
1M 201,80 0,50% 0,65%
3M 194,34 4,35% 1,32%
6M 190,53 6,44% 1,66%
1R 185,84 9,13% 4,58%
3L 197,43 2,72% 1,77%
YTD 202,72 0,28% 0,74%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych globalnych High Yield