Ostatnio oglądane

Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO) (ING48)
206,91 PLN
+0,45%0,92 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaING48

ING48 ‑ notowania

ING48
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznegoGoldman Sachs Global High Yield wyodrębnionego w ramach Goldman Sachs Funds III otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Goldman Sachs Global High Yield zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktywów) w obligacje wysokodochodowe emitowane w dowolnym miejscu na świecie przez spółki, na których ciąży ryzyko zdolności do pełnej realizacji zobowiązań (co wyjaśnia przyczynę wyższej dochodowości: w celu skompensowania takiego ryzyka, spółka z niższym ratingiem oferuje obligacje o wysokiej dochodowości, dla rynków instrumentów wysokodochodowych ratingi kształtują się na poziomie od BB+ do CCC).

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,2554-
  Sharpe'a0,0866-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,2109%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D205,99+0,45%+0,03%
  7D205,28+0,79%+0,01%
  1M204,16+1,35%+0,82%
  3M203,54+1,48%+0,25%
  6M200,54+4,29%+1,47%
  1R189,66+9,14%+4,22%
  3L200,16+3,42%+2,61%
  YTD202,72+2,31%+1,45%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO)
  Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO)
  126,25+9,19%
  Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO)
  Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego (Goldman Sachs SFIO)
  206,91+9,14%
  Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO)
  141,06+7,40%