Ostatnio oglądane

Rockbridge FIZ Gier i Innowacji (CAB65)
122,58 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaCAB65

CAB65 ‑ notowania

CAB65
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje głównie w akcje lokalnych deweloperów gier komputerowych oraz spółki innowacyjne. Instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy giełdowe, stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu. Pozostałe środki lokowane są w papiery dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz może wypłacać dywidendę.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D122,580,00%-0,18%
  7D122,580,00%-0,73%
  1M123,00-0,34%-0,29%
  3M123,00-0,34%+1,81%
  6M123,89-1,06%+5,27%
  1R118,66+3,30%+3,93%
  3L138,61-11,56%+9,40%
  YTD123,89-1,06%+6,86%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO)
  174,68+6,14%
  Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO)
  Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO)
  221,87+4,60%
  Rockbridge FIZ Gier i Innowacji
  Rockbridge FIZ Gier i Innowacji
  122,58+3,30%