Rockbridge FIZ Gier i Innowacji

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

CAB65

Wartość jednostki: 123,89 zł
Aktywa: 26 636 584,66 zł
Max 1R: 123,89 zł
Min 1R: 95,59 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich sektora technologicznego
Towarzystwo: Rockbridge TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich sektora technologicznego
1D 123,89 0,00% 0,31%
7D 123,89 0,00% 0,73%
1M 123,89 0,00% 2,46%
3M 114,67 8,04% 4,59%
6M 118,66 4,41% 2,97%
1R 95,59 29,61% 10,73%
3L 140,26 -11,67% 10,31%
YTD 123,89 0,00% 4,61%

Najlepsze fundusze akcji polskich sektora technologicznego

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji 123,89 zł 29,61%
Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) 212,15 zł 14,51%