Ostatnio oglądane

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy) (CAB69_U)
4,49 USD
+0,67%0,03 USD
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaCAB69_U

CAB69_U ‑ notowania

CAB69_U
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% (WIBOR 6M + 1%)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe i należności. Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D4,46+0,67%+0,47%
  7D4,55-1,32%-1,13%
  1M4,50-0,22%-0,14%
  3M4,53-1,10%-0,41%
  6M4,47+2,51%+3,36%
  1R3,99+12,53%+12,69%
  3L4,27+4,18%+11,83%
  YTD4,49-0,44%+1,48%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO)
  Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO)
  479,07+12,77%
  Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO)
  Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO)
  517,71+12,77%
  Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy)
  4,49+12,53%