Ostatnio oglądane

Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO) (SUP17_U)
517,71 USD
+0,65%3,32 USD
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaSUP17_U

SUP17_U ‑ notowania

SUP17_U
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana w okresach krótszych niż jeden rok. Część środków może być inwestowana we wskazane instrumenty pośrednio, poprzez jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,6908%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D514,39+0,65%+0,47%
  7D524,82-1,35%-1,13%
  1M517,68+0,01%-0,14%
  3M519,31-0,60%-0,41%
  6M506,04+3,87%+3,36%
  1R459,71+12,77%+12,69%
  3L470,49+8,81%+11,83%
  YTD510,27+1,31%+1,48%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO)
  Superfund Spokojna Inwestycja Plus (EUR) (Superfund SFIO)
  479,07+12,77%
  Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO)
  Superfund Spokojna Inwestycja Plus (USD) (Superfund SFIO)
  517,71+12,77%
  Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) (Rockbridge FIO Parasolowy)
  4,49+12,53%