Ostatnio oglądane

BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO) (CAB72)
105,56 PLN
+0,37%0,39 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaCAB72

CAB72 ‑ notowania

CAB72
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% WIBOR 3M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje przede wszystkim w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF replikujących indeksy amerykańskich bonów skarbowych oraz amerykańskie obligacje skarbowe o terminie zapadalności od 1 roku do 3 lat.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D105,17+0,37%-0,06%
  7D105,40+0,15%+0,87%
  1M104,99+0,54%+0,81%
  3M104,39+1,19%+2,25%
  6M103,37+2,24%+2,24%
  1R100,76+4,67%+4,67%
  3L100,620,00%0,00%
  YTD103,69+1,91%+1,91%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO)
  BeGlobal Safe (BeGlobal SFIO)
  105,56+4,67%