Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PIO10

Wartość jednostki: 75,86 zł
Aktywa: 897 053 407,70 zł
Max 1R: 84,62 zł
Min 1R: 75,32 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych USA uniwersalne
Towarzystwo: Pekao TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych USA uniwersalne
1D 75,86 -0,62% -0,33%
7D 75,71 0,20% 0,11%
1M 77,45 -2,05% -2,52%
3M 78,04 -2,73% -1,81%
6M 78,14 -2,74% -4,00%
1R 82,03 -8,05% -4,09%
3L 81,31 -6,70% -2,26%
YTD 80,46 -6,14% -4,34%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych USA uniwersalne