Ostatnio oglądane

Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO) (CUN11)
231,99 PLN
+0,18%0,41 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-21)
Dodaj do portfelaCUN11

CUN11 ‑ notowania

CUN11
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark30% WIG + 60% WIGtechTR + 10% FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Celem Allianz Nowoczesnych Technologii jest uzyskanie najwyższych dochodów, głównie poprzez inwestycje w akcje spółek z segmentu nowoczesnych technologii. Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w akcjach spółek głównie reprezentujących nowoczesne technologie. Inwestycje w akcje przynoszą wysokie zyski w okresie wzrostów na giełdzie, mogą jednak powodować istotne wahania wartości inwestycji w okresie spadków. Część aktywów subfunduszu (do 40 proc.) jest inwestowana w instrumenty o niższym ryzyku, takie jak obligacje i bony skarbowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,3673%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D231,58+0,18%+0,21%
  7D230,56+0,62%+1,15%
  1M218,27+6,29%+3,57%
  3M211,56+9,66%+4,37%
  6M199,29+15,73%+8,97%
  1R199,98+16,09%+8,54%
  3L208,06+10,95%+11,48%
  YTD203,59+12,34%+8,43%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO)
  Allianz Nowoczesnych Technologii (Allianz Duo FIO)
  231,99+16,09%
  Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Polskich Innowacji (Skarbiec FIO)
  181,06+14,00%
  Rockbridge FIZ Gier i Innowacji
  Rockbridge FIZ Gier i Innowacji
  123,00+11,64%