Ostatnio oglądane

Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) (DWS25)
89,60 PLN
+0,10%0,09 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaDWS25

DWS25 ‑ notowania

DWS25
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Jets to fundusz funduszy i charakteryzuje się ekspozycją na rynek nieruchomości. Subfundusz utrzymuje bezpośrednią i pośrednią ekspozycję na sektor nieruchomości i budownictwa globalnego rynku akcyjnego poprzez inwestowanie w: jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na sektor nieruchomości i budownictwa, jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na sektor nieruchomości i budownictwa, akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki z sektora nieruchomości i budownictwa. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka kursowego związanego z inwestowaniem za pośrednictwem funduszu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,4991%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D89,51+0,10%+0,18%
  7D88,17+1,62%+1,07%
  1M87,76+4,13%+5,01%
  3M88,32+1,45%-0,41%
  6M82,51+8,20%+4,17%
  1R83,29+6,78%+6,74%
  3L83,71+7,27%+8,23%
  YTD90,01-0,42%-0,42%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  inPZU Akcje Sektora Nieruchomości (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Sektora Nieruchomości (inPZU SFIO)
  86,24+9,73%
  inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU SFIO)
  86,24+9,72%
  Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO)
  Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO)
  89,60+6,78%