BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

FOR08

Wartość jednostki: 117,72 zł
Aktywa: 178 231 587,04 zł
Max 1R: 117,72 zł
Min 1R: 102,75 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane polskie pozostałe
Towarzystwo: BNP Paribas TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie pozostałe
1D 117,67 0,04% 0,00%
7D 117,56 0,14% 0,12%
1M 116,57 0,99% 0,47%
3M 116,30 1,22% 1,04%
6M 112,45 4,69% 3,24%
1R 102,75 14,57% 9,19%
3L 111,45 5,63% 7,31%
YTD 104,48 13,00% 7,87%

Najlepsze fundusze mieszane polskie pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO 527,25 zł 17,10%
BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO) 117,72 zł 14,57%
Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO) 12,57 zł 10,65%