Ostatnio oglądane

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO (KAH06)
562,76 PLN
+0,07%0,41 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaKAH06

KAH06 ‑ notowania

KAH06
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark80% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index + 20% WIG
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje swoje aktywa w dłużne i udziałowe papiery wartościowe. Udział akcji w aktywach Funduszu będzie się zawierał w przedziale od 0% do 40%, zaś pozostałe środki Fundusz może lokować w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,7668%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D562,35+0,07%+0,05%
  7D561,00+0,31%+0,11%
  1M552,95+2,46%+0,69%
  3M544,42+3,37%+1,16%
  6M527,48+7,05%+3,33%
  1R488,26+15,11%+7,55%
  3L464,95+21,18%+8,95%
  YTD536,79+4,45%+2,25%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO
  Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO
  562,76+15,11%
  BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO)
  BNP Paribas Aktywnego Inwestowania (BNP Paribas FIO)
  123,12+9,83%
  Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO)
  Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (Pekao FIO)
  13,16+9,21%