Ostatnio oglądane

Goldman Sachs Spokojna Perspektywa (Goldman Sachs Perspektywa SFIO) (ING56)
146,23 PLN
-0,05%-0,08 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaING56

ING56 ‑ notowania

ING56
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie łącznie do 100% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą (Fundusze Źródłowe). Docelowa Alokacja Aktywów Subfunduszu pomiędzy poszczególne klasy aktywów charakteryzujące się różnym poziomem ryzyka jest zmienna w czasie i dokonywana będzie z zachowaniem zasady stopniowej zmiany tej alokacji z instrumentów charakteryzujących się najwyższym poziomem ryzyka na rzecz bardziej konserwatywnej związanej z instrumentami o niższym poziomie ryzyka w miarę zbliżania się okresu funkcjonowania Subfunduszu do Daty Docelowej. W początkowym okresie funkcjonowania do 33% Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, pozostała zaś część - w fundusze o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania Subfunduszu do 100% Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze dłużnym. Po osiągnięciu Daty Docelowej alokacja Aktywów Subfunduszu będzie stała. Poziomy Alokacji Docelowej Aktywów Subfunduszu pomiędzy poszczególne klasy aktywów w poszczególnych okresach funkcjonowania Subfunduszu jest określona w Statucie funduszu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,4446%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D146,31-0,05%-0,23%
  7D146,18+0,03%-0,65%
  1M145,63+0,41%-0,36%
  3M145,37+0,58%+0,25%
  6M144,56+1,95%+2,80%
  1R137,66+6,11%+6,72%
  3L135,29+8,09%+3,45%
  YTD144,54+1,10%+1,66%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO)
  inPZU Puls Życia 2060 (inPZU SFIO)
  144,49+26,30%
  inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO)
  inPZU Puls Życia 2050 (inPZU SFIO)
  134,40+24,70%
  inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO)
  inPZU Puls Życia 2040 (inPZU SFIO)
  122,80+20,84%
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  17,68+20,60%
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  17,68+20,60%
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 A2 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  12,83+19,35%
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2070 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  12,83+19,35%
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 (PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO)
  16,65+16,11%