Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

INV43

Wartość jednostki: 109,76 zł
Aktywa: 103 986 593,55 zł
Max 1R: 109,78 zł
Min 1R: 98,67 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane polskie z ochroną kapitału
Towarzystwo: Investors TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie z ochroną kapitału
1D 109,78 -0,02% -0,01%
7D 109,29 0,43% 0,13%
1M 108,29 1,36% 0,23%
3M 107,89 1,73% 0,60%
6M 105,63 3,91% 1,39%
1R 98,67 11,24% 3,13%
3L 102,14 7,46% 4,05%
YTD 100,76 9,30% 2,87%

Najlepsze fundusze mieszane polskie z ochroną kapitału